Nynäshamns Fastighets AB – ett lokalt Bygg- Fastighets- och projektutvecklings- bolag.

Vi är ett lokalt Bygg och fastighetsbolag som bildades vid millenniumskiftet i samband med förvärvet av tidigare Nynäs Havsbad (Riksförsäkringsverkets sjukhus) på ön Trehörningen i Södra Nynäshamn.

Fastigheterna på Trehörningen har sina anor från förra seklets början och dåtidens kurortsepok. Företaget har sedan dess utfört flera ombyggnader, och renoveringar och fastighetsprojekt omfattande hotell, konferens, spa, bostäder samt kontor inom området. Stor vikt har legat vid att behålla de kulturhistoriska värdena samt den tradition som vilar över området.

Bolaget är moderbolag i en mindre koncern bestående av bygg- och fastighetsbolag och vår affärsidé är byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning och projektutveckling i Nynäshamn.


Arkiv