Det började med ett kurbad

I den gamla stadsplanen för Nynäshamn fanns tankar på en uppdelning av staden i tre delar. En nordlig för industri, en central för bostäder och en sydlig för storhotell i lyxklass med kuranläggning i likhet med Saltsjöbaden och andra kurorter som var så populära under 1800-talet. År 1905 stod järnvägen mellan Stockholm och Nynäshamn klar, vilket fick till följd att många välbärgade Stockholmsfamiljer lät bygga eleganta sommarvillor på den natursköna ön Trehörningen, villor som i viss utsträckning finns kvar än idag.
Nynäs havsbad från förr
Dåvarande kungen, Oscar II, lät uppföra en rekreationsanläggning och 1903 invigdes ”Nynäs Hafsbad”. Snart tillhörde både kungligheter och dåtidens celebriteter stamgästerna. Här badade man i Kallbadhuset, tog behandlingar som t.ex. gyttje- eller tallbarrsbad, promenerade och åt och drack gott i restaurangen.

I de utmärkta segelvattnen på Gårdsfjärden utanför kunde man beskåda OS seglingarna 1912. Efter första världskriget blev tiderna sämre och konkurrensen för hård, från framför allt Saltsjöbaden, och med färre besökare förföll hotellet, varpå det stängde 1918.

Hotellanläggningen med tillhörande mark överläts till kungliga pensionsstyrelsen, (sedermera Riksförsäkringsverket) som till en början bedrev rehabilitering i olika former, främst för att bota reumatiska åkommor. Genom åren har Riksförsäkringsverket på Trehörningen bedrivit försäkringsmedicinsk verksamhet med bl.a. utredning av personers arbetsförmåga samt hjärt- och överviktsrehabilitering.

År 1999 tog staten beslut om att avyttra fastigheterna samt att bolagisera utrednings-verksamheten. Med tillträden från millenniumskiftet förvärvade nuvarande ägaren hela anläggningen


Arkiv